Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Đài Truyền thanh huyện Mỹ Tú
Danh mục tin tức

Danh mục

Liên kết nhanh

Liên kết tiện ích

Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết web

Liên kết website

Thống kê
Lượt truy cập: 1347659 Lượt truy cập
Khách đang online: 48 khách

Phát thanh

Thời sự Tổng hợp phát 07-12-2022

Thời sự Tổng hợp phát 07-12-2022

Thời sự Tổng hợp phát 07-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Dân số- Gia đình- Trẻ em 07-12-2022

Chuyên mục Dân số- Gia đình- Trẻ em 07-12-2022

Chuyên mục Dân số- Gia đình- Trẻ em 07-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 07-12-2022

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 07-12-2022

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 07-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 06-12-2022

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 06-12-2022

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 06-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp 06-12-2022

Thời sự Tổng hợp 06-12-2022

Thời sự Tổng hợp 06-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 05-12-2022

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 05-12-2022

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 05-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 05-12-2022

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 05-12-2022

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 05-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp 05-12-2022

Thời sự Tổng hợp 05-12-2022

Thời sự Tổng hợp 05-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp 04-12-2022

Thời sự Tổng hợp 04-12-2022

Thời sự Tổng hợp 04-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 03-12-2022

Thời sự Tổng hợp phát 03-12-2022

Thời sự Tổng hợp phát 03-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 03-12-2022

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 03-12-2022

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 03-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 02-12-2022

Thời sự Tổng hợp phát 02-12-2022

Thời sự Tổng hợp phát 02-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Phụ nữ 02-12-2022

Chuyên mục Phụ nữ 02-12-2022

Chuyên mục Phụ nữ 02-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông dân 02-12-2022

Chuyên mục Nông dân 02-12-2022

Chuyên mục Nông dân 02-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 01-12-2022

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 01-12-2022

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 01-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục An toàn giao thông 01-12-2022

Chuyên mục An toàn giao thông 01-12-2022

Chuyên mục An toàn giao thông 01-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 01-12-2022

Thời sự Tổng hợp phát 01-12-2022

Thời sự Tổng hợp phát 01-12-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

CCTT Quan trọng là lối sống 30-11-2022

CCTT Quan trọng là lối sống 30-11-2022

CCTT Quan trọng là lối sống 30-11-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 30-11-2022

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 30-11-2022

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 30-11-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 30-11-2022

Thời sự Tổng hợp phát 30-11-2022

Thời sự Tổng hợp phát 30-11-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 29-11-2022

Thời sự Tổng hợp phát 29-11-2022

Thời sự Tổng hợp phát 29-11-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 29-11-2022

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 29-11-2022

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 29-11-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 29-11-2022

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 29-11-2022

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 29-11-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 28-11-2022

Thời sự Tổng hợp phát 28-11-2022

Thời sự Tổng hợp phát 28-11-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 28-11-2022

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 28-11-2022

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 28-11-2022

.......................................................................................................................................................................................................................
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 

Đài Truyền Thanh Huyện Mỹ Tú

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3 871 118
Website: http://daitruyenthanhmytu.vn - Mail: daitruyenthanhmytu@gmail.com

Design by: TKQ