Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Đài Truyền thanh huyện Mỹ Tú
Danh mục tin tức

Danh mục

Liên kết nhanh

Liên kết tiện ích

Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết web

Liên kết website

Thống kê
Lượt truy cập: 822376 Lượt truy cập
Khách đang online: 74 khách

Phát thanh

Thời sự Tổng hợp phát 19-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 19-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 19-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 19-01-2022

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 19-01-2022

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 19-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Cải cách hành chính 19-01-2022

Chuyên mục Cải cách hành chính 19-01-2022

Chuyên mục Cải cách hành chính 19-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 18-01-2022

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 18-01-2022

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 18-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 18-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 18-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 18-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 17-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 17-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 17-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 17-01-2022

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 17-01-2022

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 17-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 17-01-2022

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 17-01-2022

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 17-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 16-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 16-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 16-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 15-01-2022

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 15-01-2022

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 15-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

CCTT Sản xuất lúa thân thiện với môi trường 16-01-2022

CCTT Sản xuất lúa thân thiện với môi trường 16-01-2022

CCTT Sản xuất lúa thân thiện với môi trường 16-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 15-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 15-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 15-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 14-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 14-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 14-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Phụ nữ 14-01-2022

Chuyên mục Phụ nữ 14-01-2022

Chuyên mục Phụ nữ 14-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông dân 14-01-2022

Chuyên mục Nông dân 14-01-2022

Chuyên mục Nông dân 14-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 13-01-2022

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 13-01-2022

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 13-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 13-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 13-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 13-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục An toàn giao thông 13-01-2022

Chuyên mục An toàn giao thông 13-01-2022

Chuyên mục An toàn giao thông 13-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 12-01-2022

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 12-01-2022

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 12-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 12-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 12-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 12-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 11-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 11-01-2022

Thời sự Tổng hợp phát 11-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 11-01-2022

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 11-01-2022

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 11-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 11-01-2022

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 11-01-2022

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 11-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 10-01-2022

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 10-01-2022

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 10-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 10-01-2022

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 10-01-2022

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 10-01-2022

.......................................................................................................................................................................................................................
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 

Đài Truyền Thanh Huyện Mỹ Tú

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3 871 118
Website: http://daitruyenthanhmytu.vn - Mail: daitruyenthanhmytu@gmail.com

Design by: TKQ