Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Đài Truyền thanh huyện Mỹ Tú
Danh mục tin tức

Danh mục

Liên kết nhanh

Liên kết tiện ích

Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết web

Liên kết website

Thống kê
Lượt truy cập: 547621 Lượt truy cập
Khách đang online: 48 khách

Phát thanh

Thời sự Tổng hợp phát 17-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 17-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 17-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 17-4-2021

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 17-4-2021

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 17-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

CCTT Bầu cử quyền chính trị cơ bản của công dân 17-4-2021

CCTT Bầu cử quyền chính trị cơ bản của công dân 17-4-2021

CCTT Bầu cử quyền chính trị cơ bản của công dân 17-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 16-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 16-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 16-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Phụ nữ 16-4-2021

 Chuyên mục Phụ nữ 16-4-2021

Chuyên mục Phụ nữ 16-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 15-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 15-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 15-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 15-4-2021

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 15-4-2021

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 15-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục An toàn giao thông 15-4-2021

Chuyên mục An toàn giao thông 15-4-2021

Chuyên mục An toàn giao thông 15-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 14-4-2021

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 14-4-2021

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 14-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 14-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 14-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 14-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Giáo dục 13-4-2021

Chuyên mục Giáo dục 13-4-2021

Chuyên mục Giáo dục 13-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Chính sách pháp luật 13-4-2021

Chuyên mục Chính sách pháp luật 13-4-2021

Chuyên mục Chính sách pháp luật 13-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 13-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 13-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 13-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 12-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 12-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 12-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 12-4-2021

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 12-4-2021

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 12-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 12-4-2021

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 12-4-2021

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 12-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 11-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 11-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 11-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 10-4-2021

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 10-4-2021

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 10-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

CCTT Mình cùng đi bầu 10-4-2021

CCTT Mình cùng đi bầu 10-4-2021

CCTT Mình cùng đi bầu 10-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 10-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 10-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 10-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 09-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 09-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 09-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Phụ nữ 09-4-2021

Chuyên mục Phụ nữ 09-4-2021

Chuyên mục Phụ nữ 09-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông dân 09-4-2021

Chuyên mục Nông dân 09-4-2021

Chuyên mục Nông dân 09-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

CCTT Cảnh giác sâu đầu đen hại dừa 09-4-2021

CCTT Cảnh giác sâu đầu đen hại dừa 09-4-2021

CCTT Cảnh giác sâu đầu đen hại dừa 09-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 08-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 08-4-2021

Thời sự Tổng hợp phát 08-4-2021

.......................................................................................................................................................................................................................
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 

Đài Truyền Thanh Huyện Mỹ Tú

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3 871 118
Website: http://daitruyenthanhmytu.vn - Mail: daitruyenthanhmytu@gmail.com

Design by: TKQ