Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Đài Truyền thanh huyện Mỹ Tú
Danh mục tin tức

Danh mục

Liên kết nhanh

Liên kết tiện ích

Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết web

Liên kết website

Thống kê
Lượt truy cập: 187920 Lượt truy cập
Khách đang online: 59 khách

Phát thanh

Thời sự Tổng hợp phát 07-12-2019

Thời sự Tổng hợp phát 07-12-2019

Thời sự Tổng hợp phát 07-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục ATGT 07-12-2019

Chuyên mục ATGT 07-12-2019

Chuyên mục ATGT 07-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 06-12-2019

Thời sự Tổng hợp phát 06-12-2019

Thời sự Tổng hợp phát 06-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông dân 06-12-2019

Chuyên mục Nông dân 06-12-2019

Chuyên mục Nông dân 06-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 05-12-2019

Thời sự Tổng hợp phát 05-12-2019

Thời sự Tổng hợp phát 05-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Phụ nữ 05-12-2019

Chuyên mục Phụ nữ 05-12-2019

Chuyên mục Phụ nữ 05-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 05-12-2019

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 05-12-2019

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 05-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 04-12-2019

Thời sự Tổng hợp phát 04-12-2019

Thời sự Tổng hợp phát 04-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 04-12-2019

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 04-12-2019

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 04-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 03-11-2019

Thời sự Tổng hợp phát 03-11-2019

Thời sự Tổng hợp phát 03-11-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 03-12-2019

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 03-12-2019

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 03-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Chính sách pháp luật 03-12-2019

Chuyên mục Chính sách pháp luật 03-12-2019

Chuyên mục Chính sách pháp luật 03-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 02-12-2019

Thời sự Tổng hợp phát 02-12-2019

Thời sự Tổng hợp phát 02-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Vì an ninh tổ quốc 02-12-2019

Chuyên mục Vì an ninh tổ quốc 02-12-2019

Chuyên mục Vì an ninh tổ quốc 02-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 01-12-2019

Thời sự Tổng hợp phát 01-12-2019

Thời sự Tổng hợp phát 01-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 01-12-2019

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 01-12-2019

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 01-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 01-12-2019

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 01-12-2019

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 01-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 30-11-2019

Thời sự Tổng hợp phát 30-11-2019

Thời sự Tổng hợp phát 30-11-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời 30-11-2019

Chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời 30-11-2019

Chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời 30-11-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục ATGT 30-11-2019

Chuyên mục ATGT 30-11-2019

Chuyên mục ATGT 30-11-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 29-11-2019

Thời sự Tổng hợp phát 29-11-2019

Thời sự Tổng hợp phát 29-11-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 29-11-2019

Chuyên mục Sức khỏe  cho mọi người 29-11-2019

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 29-11-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Giáo dục 28-11-2019

Chuyên mục Giáo dục 28-11-2019

Chuyên mục Giáo dục 28-11-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 29-11-2019

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 29-11-2019

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 29-11-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 28-11-2019

Thời sự Tổng hợp phát 28-11-2019

Thời sự Tổng hợp phát 28-11-2019

.......................................................................................................................................................................................................................
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 

Đài Truyền Thanh Huyện Mỹ Tú

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3 871 118
Website: http://daitruyenthanhmytu.vn - Mail: daitruyenthanhmytu@gmail.com

Design by: TKQ