Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Đài Truyền thanh huyện Mỹ Tú
Danh mục tin tức

Danh mục

Liên kết nhanh

Liên kết tiện ích

Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết web

Liên kết website

Thống kê
Lượt truy cập: 702398 Lượt truy cập
Khách đang online: 114 khách

Phát thanh

CCTT Không được lơ là 17-10-2021

CCTT Không được lơ là 17-10-2021

CCTT Không được lơ là 17-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 17-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 17-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 17-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 16-10-2021

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 16-10-2021

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 16-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 16-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 16-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 16-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

CCTT Giám sát chứ không kỳ thị 16-10-2021

CCTT Giám sát chứ không kỳ thị 16-10-2021

CCTT Giám sát chứ không kỳ thị 16-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 14-10-2021

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 14-10-2021

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 14-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục An toàn giao thông 14-10-2021

 Chuyên mục An toàn giao thông 14-10-2021

Chuyên mục An toàn giao thông 14-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới-13-10-2021

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới-13-10-2021

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới-13-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

CCTT Cùng chung hy vọng 13 -10 -2021

CCTT Cùng chung hy vọng 13 -10 -2021

CCTT Cùng chung hy vọng 13 -10 -2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 14-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 14-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 14-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 13-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 13-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 13-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 12-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 12-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 12-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 11-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 11-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 11-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 12-10-2021

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 12-10-2021

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 12-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 11-10-2021

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 11-10-2021

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 11-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 11-10-2021

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 11-10-2021

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 11-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

CCTT Cần hả đi 10-10-2021

CCTT Cần hả đi 10-10-2021

CCTT Cần hả đi 10-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 10-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 10-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 10-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 09-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 09-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 09-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 09-10-2021

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 09-10-2021

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 09-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 08-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 08-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 08-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Phụ nữ 08-10-2021

Chuyên mục Phụ nữ 08-10-2021

Chuyên mục Phụ nữ 08-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông dân 08-10-2021

Chuyên mục Nông dân 08-10-2021

Chuyên mục Nông dân 08-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 07-10-2021

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 07-10-2021

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 07-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 07-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 07-10-2021

Thời sự Tổng hợp phát 07-10-2021

.......................................................................................................................................................................................................................
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 

Đài Truyền Thanh Huyện Mỹ Tú

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3 871 118
Website: http://daitruyenthanhmytu.vn - Mail: daitruyenthanhmytu@gmail.com

Design by: TKQ