Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Đài Truyền thanh huyện Mỹ Tú
Danh mục tin tức

Danh mục

Liên kết nhanh

Liên kết tiện ích

Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết web

Liên kết website

Thống kê
Lượt truy cập: 341884 Lượt truy cập
Khách đang online: 43 khách

Phát thanh

CCTT Trả lại sổ nghèo 03-07-2020

CCTT Trả lại sổ nghèo 03-07-2020

CCTT Trả lại sổ nghèo 03-07-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 03-07-2020

Thời sự Tổng hợp phát 03-07-2020

Thời sự Tổng hợp phát 03-07-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 02-07-2020

Thời sự Tổng hợp phát 02-07-2020

Thời sự Tổng hợp phát 02-07-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Phụ nữ 02-07-2020

Chuyên mục Phụ nữ 02-07-2020

Chuyên mục Phụ nữ 02-07-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 01-07-2020

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 01-07-2020

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 01-07-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 01-07-2020

Thời sự Tổng hợp phát 01-07-2020

Thời sự Tổng hợp phát 01-07-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 01-07-2020

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 01-07-2020

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 01-07-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 30-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 30-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 30-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 30-06-2020

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 30-06-2020

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 30-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 29-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 29-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 29-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Vì an ninh tổ quốc 29-06-2020

Chuyên mục Vì an ninh tổ quốc 29-06-2020

Chuyên mục Vì an ninh tổ quốc 29-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 28-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 28-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 28-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 28-06-2020

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 28-06-2020

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 28-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 27-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 27-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 27-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục An toàn giao thông 27-06-2020

Chuyên mục An toàn giao thông 27-06-2020

Chuyên mục An toàn giao thông 27-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời 27-06-2020

Chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời 27-06-2020

Chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời 27-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 26-06-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 26-06-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 26-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 26-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 26-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 26-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 25-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 25-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 25-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Giáo dục 25-06-2020

Chuyên mục Giáo dục 25-06-2020

Chuyên mục Giáo dục 25-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Dân số- Gia đình- Trẻ em 25-06-2020

Chuyên mục Dân số- Gia đình- Trẻ em 25-06-2020

Chuyên mục Dân số- Gia đình- Trẻ em 25-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 24-06-2020

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 24-06-2020

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 24-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 24-06-2020

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 24-06-2020

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 24-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 24-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 24-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 24-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 23-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 23-06-2020

Thời sự Tổng hợp phát 23-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 

Đài Truyền Thanh Huyện Mỹ Tú

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3 871 118
Website: http://daitruyenthanhmytu.vn - Mail: daitruyenthanhmytu@gmail.com

Design by: TKQ