Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Đài Truyền thanh huyện Mỹ Tú
Danh mục tin tức

Danh mục

Liên kết nhanh

Liên kết tiện ích

Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết web

Liên kết website

Thống kê
Lượt truy cập: 398713 Lượt truy cập
Khách đang online: 29 khách

Phát thanh

Thời sự phát Tổng hợp phát 30-09-2020

Thời sự phát Tổng hợp phát 30-09-2020

Thời sự phát Tổng hợp phát 30-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 30-09-2020

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 30-09-2020

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 30-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 30-09-2020

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 30-09-2020

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 30-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 29-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 29-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 29-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 29-09-2020

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 29-09-2020

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 29-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 29-09-2020

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 29-09-2020

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 29-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 28-09-2020

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 28-09-2020

Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc 28-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 27-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 27-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 27-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 26-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 26-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 26-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 28-09-2020

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 28-09-2020

Chuyên mục Quê hương Mỹ Tú 28-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 27-09-2020

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 27-09-2020

Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới 27-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời 27-09-2020

Chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời 27-09-2020

Chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời 27-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục An toàn giao thông 26-09-2020

Chuyên mục An toàn giao thông 26-09-2020

Chuyên mục An toàn giao thông 26-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 25-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 25-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 25-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 24-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 24-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 24-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Phụ nữ 24-09-2020

Chuyên mục Phụ nữ 24-09-2020

Chuyên mục Phụ nữ 24-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Dân số- Gia đình- Trẻ em 24-09-2020

Chuyên mục Dân số- Gia đình- Trẻ em 24-09-2020

Chuyên mục Dân số- Gia đình- Trẻ em 24-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 23-09-2020

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 23-09-2020

Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn 23-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 23-09-2020

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 23-09-2020

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 23-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 23-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 23-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 23-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 22-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 22-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 22-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 22-09-2020

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 22-09-2020

Chuyên mục Chính sách và pháp luật 22-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 21-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 21-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 21-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 22-09-2020

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 22-09-2020

Chuyên mục Bảo vệ môi trường 22-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Thời sự Tổng hợp phát 20-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 20-09-2020

Thời sự Tổng hợp phát 20-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 

Đài Truyền Thanh Huyện Mỹ Tú

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3 871 118
Website: http://daitruyenthanhmytu.vn - Mail: daitruyenthanhmytu@gmail.com

Design by: TKQ