Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Đài Truyền thanh huyện Mỹ Tú
Danh mục tin tức

Danh mục

Liên kết nhanh

Liên kết tiện ích

Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết truy cập nhanh
Liên kết web

Liên kết website

Thống kê
Lượt truy cập: 426735 Lượt truy cập
Khách đang online: 72 khách

Radio Sức khỏe cho mọi người

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 16-10-2020

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 16-10-2020

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 16-10-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 02-10-2020

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 02-10-2020

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 02-10-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 04-09-2020

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 04-09-2020

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 04-09-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 21-08-2020

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 21-08-2020

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 21-08-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 10-07-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 10-07-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 10-07-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 26-06-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 26-06-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 26-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức Khỏe cho mọi người 12-06-2020

Chuyên mục Sức Khỏe cho mọi người 12-06-2020

Chuyên mục Sức Khỏe cho mọi người 12-06-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 29-05-2020

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 29-05-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 29-05-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 15-05-2020

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 15-05-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 15-05-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 01-05-2020

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 01-05-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 01-05-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 17-04-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 17-04-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 17-04-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng chống dịch Covid-19

Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng chống dịch Covid-19

Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng chống dịch Covid-19

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 03-04-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 03-04-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 03-04-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chỉ thị số 03 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Chỉ thị số 03 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Chỉ thị số 03 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

.......................................................................................................................................................................................................................

Chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ

Chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ

Chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ

.......................................................................................................................................................................................................................

Thông báo số 226 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện và số 227 về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid- 19 trong vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Thông báo số 226 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện và số 227 về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid- 19 trong vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Thông báo số 226 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện và số 227 về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid- 19 trong vùng đồng bào dân tộc Khmer.

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 20-03-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 20-03-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 20-03-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 06-03-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 06-03-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 06-03-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 21-02-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 21-02-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 21-02-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 07-02-2020

Chuyên mục Sức khoẻ cho mọi người 07-02-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 07-02-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 10-01-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 10-01-2020

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 10-01-2020

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 27-12-2019

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 27-12-2019

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 27-12-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 29-11-2019

Chuyên mục Sức khỏe  cho mọi người 29-11-2019

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 29-11-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 15-11-2019

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 15-11-2019

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 15-11-2019

.......................................................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 01-11-2019

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 01-11-2019

Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 01-11-2019

.......................................................................................................................................................................................................................
 1 - 2 - 3 - 4 

Đài Truyền Thanh Huyện Mỹ Tú

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3 871 118
Website: http://daitruyenthanhmytu.vn - Mail: daitruyenthanhmytu@gmail.com

Design by: TKQ